,

Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Alırken Neleri Bilmeniz Gerekir?

İş bu sözleşmede taraflar siparişin devamında verecekleri yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan eder ve doğruluğunu taahhüt ederler.

1) Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu aşağıda kısaca açıklanan, internet sitelerinin barındırılması, görsel ve teknik tasarımı ve isim tescili işlemi hizmetlerinin ana hatlarının belirlenmesi ve karşılıklı hakların korunması ile ilgili hükümlerdir.

Web Hosting (internet sitelerinin barındırılması): Kullanıcının talep ve tercihlerine uygun olarak  Fibersunucu'nun hazırladığı ya da bir başkası tarafından daha önceden hazırlanmış olan internet sitesinin internete açık  Fibersunucu  sunucularında,  Fibersunucu  tarafından kiralanmış sunucularda ya da  Fibersunucu'nun kullanımına açık sunucularda bulundurulması ve yayımlanması işlemidir.

Web Design (internet sitesi tasarımı): Kullanıcının talep ve tercihlerine uygun olarak internet sitesinin görsel ve teknik anlamda tasarımının hazırlanması ve sağlıklı bir şekilde yayımlanmaya hazır hale getirilerek tesliminin yapılmasıdır.

VPS,VDS (sanal sunucu): Kullanıcının talep ve tercihlerine uygun olarak kurulup , sadece ona özel yani onun siparişi ile oluşturulmuş paylaşımlı sanal sunuculardır. Bu hizmetler , kullanıcı siparişine göre hazırlandığı için geri iade kapsamında değildir.

Domain Kayıt (alan adı tescili): Kullanıcının tercihi doğrultusunda istemiş olduğu internet adresinin vermiş olduğu Üyelik Bilgilerine uygun olarak belirttiği süre süresince tescil edilmesi işlemidir. Domain Tescil işlemi dünya genelince ICANN Aracılığıyla yapılmaktadır. Ve tescil edilen bir domainin silinmesi söz konusu değildir. Bu nedenle Geri iade kapsamında değildir.

2) Sözleşmenin Süresi

İş bu sözleşme Kullanıcının, vermiş olduğu siparişle ilgili, sorumluluğu olan bedeli  Fibersunucu'ya ödeme kanallarından birini kullanarak (kredi kartı veya havale) ulaştırmasıyla başlar. Sipariş sırasında Kullanıcı tarafından tercih edilen hizmet periyodu (aylık sipariş/yıllık sipariş) bitiminde sona erer.

3) Hizmetin Askıya Alınması , Sınırlandırılması veya Tamamen Durdurulması

Kullanıcı,  Fibersunucu  tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı internet sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür verinin kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa Kullanıcı kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Aşağıda açıklanan durumlarda  Fibersunucu, kullanıcısına verdiği hizmeti uyarı yaparak veya uyarı yapmayarak tamamen ya da kısmen, geçici bir süre ile dondurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Toplu Mail Gönderimi : Sattığımız hiçbir hosting ve sanal sunucu paketinde toplu mail izni bulunmamaktadır. Toplu Mail Gönderim Tespiti halinde Kullanıcı'nın almış olduğu hizmet , uyarı yapılmaksızın durdurulur.

SPAM Mail Gönderimi : Spam mail alıcının rızası olmadan kendisine e-posta gönderilmesidir. Spam mail gönderiminin bir tane veya birkaç bin tane yollanmasının, ticari veya gayri ticari amaçlı olmasının önemi yoktur. Zira burada önemli olan alıcının gönderene kendisine e-posta gönderilmesi konusunda bir başvuruda bulunup bulunmadığıdır. Spam mail gönderimi nedeniyle,  Fibersunucu'ya ait herhangi bir sunucunun internet üzerinde bilinen spammer sunucu listelerine girmesi halinde  Fibersunucu  ayrıca listeden çıkabilmek için ödemesi gerekecek "Clearance" bedellerini müşteriden isteme ve alma hakkını saklı tutar. Ayrıca SPAM Mail Gönderim Tespiti halinde Kullanıcı'nın almış olduğu hizmet , uyarı yapılmaksızın durdurulur.

Fikir ve Sanat Eserlerine Yönelik Suçlar : "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek (copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek suçlar) ve özel hayatın dokunulmazlığına tecavüz eden davranışlar'da  Fibersunucu  Kullanıcı'nın hizmetini durdurma hakkını saklı tutar.

Genel Ahlak'a Ters Davranışlar : Toplumda kabul görmüş genel ahlak, örf ve adetlere ters düşecek düzeyde "adult" tabir edilen içeriklerin yayımı ve/veya  Fibersunucu  servisleri kullanılarak buna aracı olunması.  Fibersunucu  servisleri kullanılarak başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesaplarına yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve bu tür yollarla başkalarının bilgisayar / ağ / şebekelerine zarar vermek.  Fibersunucu'ya ait bilgisayarlara ve üzerlerine kurulmuş olan yazılımlara zarar vermek, zarar verilmesine neden veya vermeye çalışmak.  Fibersunucu  servislerini kullanarak üye/ziyaretçilere müzik dosyaları, bedava e-mail vermek, korsan yazılımlar sunulması, toplist, directory , banner değişimi, sayaç, download (dosya indirme) hizmetleri vermek, site üzerinde her türlü chat programı veya chat sunucuna bağlanan arabirim çalıştırmak, siyasi web siteler, bedava web alanı ve elektronik posta adresi dağıtılması Hizmetin durdurulmasına neden olabilir.

Başka müşterilerin hizmet almasını engelleyici içerik bulundurmak :  Fibersunucu'nun tahsis ettiği alan üzerinde kullanılan içeriğin, işlemci (maks.%20) veya hafıza kaynaklarının (maks. 500 mb.), kullanarak aynı bilgisayar üzerinden hizmet alan diğer müşterilerin aldığı hizmetin etkilenmesine neden olmak. Kaynak tüketiminin fazla olduğu durumlarda, öncelikli olarak Fibersunucu, kullanıcıya bir üst model servis sunacaktır. Kabul edilmemesi durumunda  Fibersunucu  hizmeti sonlandırma hakkını kendinde saklı tutar. Hizmet bedelinin sözleşmede belirlenen zamanda ve tam olarak ödenmemesi, kredi kartı ile ödeme alındığı hallerde bu konuda Kullanıcı'ya ait bir aksaklık olması. Ve burada belirtilmemiş olmasına rağmen yürürlükteki yasalara aykırı düşecek yayınları  Fibersunucu  servislerini kullanarak yayınlamak,  Fibersunucu'nun kendisine vermiş olduğu şifreleri kullanarak diğer müşterilerin ve  Fibersunucu'nun güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak ve  Fibersunucu'in bilgilerine izinsiz ulaşmaya çalışmak Hizmetin durdurulmasına neden olabilir.

4) Ücretler

Fibersunucu'nun sunduğu hizmetlerin bedelleri ilgili sayfalarında TL cinsinden belirtilmiştir. Bu fiyatlara %18 yasal KDV dahil değildir. KDV Sipariş sonunda eklenmektedir.

Fibersunucu  tarafından verilen hizmetlerin vergileri hesaplanarak ödeme sayfalarında belirtilir. Kullanıcı kredi kartı, banka havalesi veya nakit gibi ödeme kanallarıyla ücreti  Fibersunucu'ya ulaştırır.Fibersunucu  ödemenin yapılmasına kadar hizmeti başlatmama veya durdurma hakkını saklı tutar.Fibersunucu  gerekli gördüğü durumlarda hizmet ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bitiminden itibaren yenileme işlemi ve ödemesi 3 gün içinde yapılmayan hizmetler durdurulur, 5. gün verilen hizmet tamamen sona erdirilerek web site(leri) bulunduğu sunucudan tamamen kaldırılır. Kredi kartı kullanımlarında, yabancı kredi kartları ile yapılacak ödemelerde döviz dönüşümleri nedeni ile tutar farklılıkları olabilir.

5) Hak ve Sorumluluklar

Fibersunucu  tarafından, Kullanıcılarına, bu sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen tüm hizmetler "As Is Based" veya "As Available" olarak verilir. Yani, verilen tüm hizmetler  Fibersunucu tarafından verildiği gibi Kullanıcı tarafından kabul edilmek zorundadır.  Fibersunucu  verdiği herhangi bir hizmetin sürekli olacağı, kesintiye uğramayacağı, hatasız olacağı konularında ayrıca internet üzerinde güvende olacağının garantisini vermemektedir. Kullanıcı aldığı hizmetlerin durması, durdurulması, kesintiye uğraması veya hata ve zarara yol açması halinde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6) Tebligat Adresi

Kullanıcıya ait yasal ikamet adresi ve iletişim adresi sipariş sırasında verilmiş olan e-posta adresidir. Bu adresin değiştirilmesi durumunda  Fibersunucu'ya yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekir. Kullanıcı, kendisine ulaşsa da, ulaşmasa da bu adrese gönderilen tebligatın bir iş günü sonrasında tebliğ edilmiş olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7) Kayıtların Geçerliliği

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda,  Fibersunucu'nun defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerin,  Fibersunucu  tarafından muhafaza edilen  Fibersunucu  / Kullanıcı arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Kullanıcının internet ortamında yaptığı ve  Fibersunucu'nun bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen  Fibersunucu  kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8) Temerrüde Düşme

Fibersunucu  , Kullanıcının sözleşmeden doğan sorumluluklarından olan hizmet bedelini ödememesi durumunda fatura tarihinden itibaren aylık net %5 oranında gecikme bedeli talep edebilir.

9) Yedekleme

Fibersunucu  Sunucu yedekleme işlemini periyodik olarak yapmaktadır , Ancak olası bir fiziksel (donanımsal) arıza durumunda hiçbir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı periyodik olarak kontrol panelinden yedekleme işlemini kendisi yapmalıdır.

10) Uyuşmazlık Hali

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme bu maddeyle birlikte 11 maddeden oluşmaktadır ve taraflarca okunmuş ve imza altına alınmıştır.

(İmza altına alınma, siparişin internet ortamında  Fibersunucu'ya gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Tüm ürün ve hizmetlerini sadece internet ortamında satış yapan  Fibersunucu  , tüm siparişlerinin ilk sayfasında bu sözleşmenin okunup, anlaşılıp, kabul edilmediği sürece siparişe devam edilemeyeceği uyarısı yapar.  Fibersunucu  gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Kullanıcı bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


Geri İade Koşulları

İade koşulları nelerdir ?

www.fibersunucu.com.tr sayfasından satın aldığınız Alan adı, SSL sertifikası, cPanel, DirectAdmin, LiteSpeed, Tasarım, Sunucu Destek ve Sunucu hizmetleri hariç, Hosting[Reseller, Web, Radyo] hizmetlerimizin 15 gün içinde sorgusuz %100 geri iade ödeme garantisi bulunmaktadır. Alan adı tescilleri otomatik olarak ICANN ve METU tarafından yapıldığı için , iade söz konusu değildir.

İptal koşulları nelerdir ?

www.fibersunucu.com.tr sayfasından aldığınız hizmetlerin iptali için info@fibersunucu.com.tr adresine mail göndermeniz gerekmektedir. Bir sonraki ay yada yıl hesabınız için fatura oluşturulmayacaktır .

Garanti koşulları nelerdir ?

Kullanım sözleşmesinde , garanti koşulları ve yasal yükümlülükler detaylı olarak anlatılmıştır. Uyarı ve koşullar ile ilgili olarak aklınıza takılan soruları info@fibersunucu.com.tr adresine yazabilirsiniz.

SİZİ ARAYALIM!

Birlikte size en uygun hizmet alternatiflerinizi oluşturmak için biz sizi arayalım!